Հասարակություն

Մայրաքաղաքի դպրոցներին ու մանկապարտեզներին անվասայլակներ կտամադրվեն

Վորլդ Վիժն Հայաստանը և Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում են ներառական կրթության խթանմանն ուղղված համագործակցությունը, որի շրջանակներում մարտի 17-18-ին մայրաքաղաքի 94 դպրոցներին և 11 մանկապարտեզներին տրամադրվելու է 135 անվասայլակ:

Մայրաքաղաքի ոչ բոլոր դպրոցներն են լիարժեք պատրաստ ներառական կրթության տրամադրմանը:

Երևանի քաղաքապետարանր և Վորլդ Վիժն Հայաստանը երկրորդ տարին անընդմեջ իրականացվող համատեղ ծրագրով աջակցում են դպրոցներին և առաջին անգամ տրամադրում սայլակներ:

Ներկա դրությամբ Երևան քաղաքում ներառական կրթության համակարգում ընդգրկված են 52 դպրոց, որտեղ հաճախում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 2011 երեխա:

Back to top button