Տնտեսական

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը մոտենում է ավարտին

Սաթիկ Իսահակյան
«Ռադիոլուր»-Արմավիրի մարզ

33  հարց, որոնք տրվում են քաղաքացիներին իրենց գյուղատնտեսական ունեցվածքի վերաբերյալ: Հոկտեմբերի 11-ից հանրապետությունում սկսվել է գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը, որն առաջին անգամ է իրականացվում: Արմավիրի մարզում ձևավորվել է 10 հաշվառման տեղամաս, 125՝ հրահանգչական և 550 հաշվային տեղամաս: Գյուղերում  հաշվառումը բոլորի համար է, իսկ քաղաքներում՝ միայն առանձնատների բնակիչների: Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում հավաքագրված տեղեկությունները գաղտնի են, որը կարող է հրապարակվել միայն  ընդհանուր ամփոփ թվերի տեսքով: Հաշվառման աշխատանքները կավարտվեն  հոկտեմբերի 31-ին: 

 

 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը խիստ գաղտնի տեղեկատվություն է և քաղաքացիների ունեցվածքը հրապարկման ենթակա չէ: Տվյալներն օգտագործվելու են միայն ազգային  վիճակագրական ծառայությունում ՝ ունենալով  ավելի հավաստի  տվյալներ գյուղատնտեսական նշանակության գույքի վերաբերյալ: Արմավիրի մարզում հոկտեմբերի 11-ից  97 համայնքում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում է իրականացնում  526 հաշվարար, որից 103 ը՝  Արմավիր, Մեծամոր և Էջմիածին քաղաքներում: Գյուղերում հաշվարարները տեղի  բնակիչներ են, որոնք ավելի վստահություն են ներշնչում աշխատանքների հստակ կազմակերպման նպատակով: Ազգային վիճակագրական վարչության Արմավիրի մարզային գործակալության պետ Իշխան Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ ֆիսկալ կառույցների աշխատողները չեն ներգրավված գործընթացում:

19 էջ, 33 հարց՝ իրենց ենթակետերով, քանի գլուխ անասուն՝ իրենց տեսակներով, քանի թև թռչուն՝ դարձյալ ըստ տեսակների, մորթատու գազան, մեղվաընտանիք, հողատարածք, մշակովի հողերի մակերես՝ ըստ մշակաբույսերի ու պտղի տեսակների, գյուղմթերքների արտադրության ծավալ , ոռոգման աղբյուրներ, գյուղնշանակության շենք-շինություններ, սարքավորումներ, մի խոսքով այն ամենը ինչն անհատն օգտագործում է իր գյուղացիական տնտեսությունում և իր անձնական սեփականությունն է:  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման թերթում ընդգրկված է նաև տնտեսության անդամների վերաբերյալ տեղեկություններ, բացառությամբ անուներից, այդ էջում լրացվում է միայն տան գխավորի անունը կան հարցաթերթին պատասխանողի: Աշխեն Մարտիրոսյանը Արմավիր քաղաքի հաշվարարներից, իր աշխատանքում եղել են նաև խողչընդոտներ, երբ քաղաքացիները հրաժարվել են  հարցազրույցից և փակել են դուռը:  Հաշվարարի աշխատանքում առաջացած բարդությունները կարգավորվում է օրենքի սահմաններում:

Հաշվարարի աշխատանքի խոչընդոտում  Արմավիրի մարզում եղել են միայն քաղաքներում, իսկ գյուղերից ահազանգ չի եղել:

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները հաշվարարների համար այցելությունների տեսքով  կավարտվեն հոկտեմբերի 31-ին, սակայն դրանք դեռ ուսումնասիրվելու և  ամփոփվելու են հրահանգչական և հաշվառման տեղամասերում:

Back to top button